Разрешение на основании сертификата № СДС №01377.377.377